Nuachtlitir

Nuachtlitir Mhí Mheán Fómhair 2022

 A thuismitheoirí/chaomhnóirí,

Beatha agus sláinte! Seo chugaibh an nuacht is deireanaí ó Scoil Sailearna.

Tá súil agam go bhfuil na gasúir ar a sáimhín só ar scoil. Tá mí iomlán déanta againn anois agus is cinnte go bhfuil díocas oibre ar chuile dhuine!

Bóthar 336

Thug an tAire Hildegrade Naughton cuairt ar an scoil ar an Aoine 16 Meán Fómhair. D’fhreastal innealtóirí an chontae ar an gcruinniú. I láthair ag an gcruinniú in éineacht liom thar ceann na scoile bhí, Siobhán Ní Ghadhra, Cathaoirleach an Bhoird, Seosamh Ó Fátharta tuismitheoir. Bhí Pádraig Joe Joe an Comhairleoir Contae i láthair freisin. Cruinniú thar a bheith tairbheach a bhí ann. Chonaic an tAire an chontúirt mhór a bhaineann leis an mbóthar.

Tuigeann sí go rímhaith go bhfuil imní mhór ar phobal na scoile go dtarlóidh timpiste.Tá maoiniú ar  fáil tríd an “Active Travel Investment Programme”. Tá innealtóir an chontae chun plean gnímh a chur i dtoll a chéile.

Ní ligfidh muid ár maidí le sruth. Coinneofar teagmháil rialta leis an Aire.

Coinneoidh mé ar an eolas sibh.

Cúrsaí Spóirt

Scileanna spraoi le liathróidí!

Traenáil tar éis na Scoile 2.30 – 3.15i.n

Dáta Rang 1 Rang 2 Rang 3
28.09.2022 Iom/Cam Peil L. Láimhe
5.10.2022 Iom/Cam Peil L. Láimhe
12.10.2022 Iom/Cam Peil L. Láimhe
19.10.2022 Peil L. Láimhe Iom/Cam
26.10.2022 Peil L. Láimhe Iom/Cam
9.11.2022 Peil L. Láimhe Iom/Cam
16.11.2022 L. Láimhe Iom/Cam Peil
23.11.2022 L. Láimhe Iom/Cam Peil
30.11.2022 L. Láimhe Iom/Cam Peil

Scéim na gCluichí Gaelacha Ranganna 1,2 agus 4

Ar an Déardaoin beidh traenáil camógaíochta/Iománaíochta ag Rang 1 agus traenáil peile ag Rang 2 ón 1i.n-2i.n

Beidh an traenáil ar siúl gach Déardaoin go dtí laethanta saoire na Nollag.

Tommy Ó Fátharta a bheas i mbun traenála le Rang 1 agus Joe Joe Mac Donnacha  le Rang 2.

Gach Luan ón 3 Deireadh Fómhair ar aghaidh beidh Liathróid Láimhe ag Rang 4 le Mike Dunne.

Tá súil agam go mbainfidh na gasúir taitneamh  as an traenáil agus go bhfoghlaimeoidh siad scileanna nua.

Uiscenauts.

Seo teachtaireacht ó Abú Media

Sraith nua siamsaíochta do dhaoine óga is ea Uiscenauts. Bunaithe ar an spórt, díríonn sé ar gach ní a bhaineann le huisce. Lonnaithe in aice láimhe le Bay Sports i mBaile Átha Luain, tabharfaidh ár gcúrsa le chéile neart cluichí ó Bay Sports comh maith le cluichí nua cruthaithe don tsraith. Curtha i láthair ag an laoch lúfar láidir Tess Fleming, beidh an clár fíochmhar, fiáin, agus fliuch.

Ar gach clár rachaidh 2 fhoireann le ceathrar duine (scoileanna nó foirne spóirt) in iomaíocht lena chéile i sraith tascanna/bacainní ar an uisce. Tabharfaidh na buaiteoirí craobh an Uiscenauts leo. Casfaidh na ceithre fhoireann is tapúla sa sraith lena chéile arís in dhá bhabhta leathcheannais sula rachaidh na buaiteoirí ar aghaidh go babhta ceannais EIPICIÚIL ar chúrsa nua speisialta. Caithfidh ceathrar idir 10-12 bliain d’aois ó rang a 6 a bheith ar gach foireann.

Bíonn babhtaí spraíúla spleodracha ar gach clár.

Roghnaíonn an scoil ceathrar páiste as rang a 6 chun dul in iomaíocht. Is féidr le páistí eile sa rang teacht agus tacaíocht a thabhairt d’fhoireann na scoile ar an lá. Na gasúir atá roghnaithe ó Scoil Sailearna ná: Rúan Ó Néill, Muireann Bhreathnach, Callum Breathnach agus Aisling Lewis.

Ní mór d’iomaitheorí a bheith in ann Gaeilge a labhairt agus a bheith compordach in aice le  huisce.

Cuirfidh an fhoireann léiriúcháin cultacha fliucha, áiseanna snámhachta, láithreacha feisitis, tumadóirí sábháilteachta agus BIA ar fáil. Beidh anraith, rollaí agus torthaí againn don rang ar fad ach molaimid dóibh fós Bosca Lóin a thabhairt leo ionas go mbeidh bia a itheann siad de gnáth acu freisin.

Íocfaidh an comhlacht léiriúcháin as an mbus le haghaidh gach scoil

Beidh Rang 6 ag glacadh páirte ar an 27 Meán Fómhair.

Ag fágáil na scoile ag 7.00r.n sa mbaile ag 6.00i.n

Oireachtas na Samhna

Le dhá bhliain anuas ní raibh Oireachtas na Samhna againn de bharr na paindéime. In ainneoin sin, bhí  ‘Oireachtas Beag’ againn féin i Scoil Sailearna an dá bhliana sin (2020/2021). Níor múchadh an choinneal i gceantar Chois Fharraige!

Beidh an tOireachtas ar ais i gCill Áirne i mbliana agus ba mhaith linn deis stáitse a thabhairt do na gasúir. Ba mhaith linn freisin tacú leis an bhféile ach go háirid i mbliana.

Tá ríméad orainn go mbeidh gasúir na scoile ag glacadh páirte ag an Oireachtas i mbliana. Beidh na gasúir á gclarú ag an scoil do na comórtais.

Mol an óige agus tiocfaidh sí!

Fighting Words

Beidh Rang 5 ag glacadh páirte sa togra “Fighting Words” ar an gCéadaoin 28 Meán Fómhair ón 10r.n – 11.30r.n

Is iad Roddy Doyle agus Seán Love a chur tús le Fighting Words i mBaile Átha Cliath aon bhliain déag ó shin. Ba é an sprioc a bhí acu ná an scríbhneoireacht chruthaitheach a chur chun cinn. Ní raibh ann ar dtús ach grúpa beag bídeach, ach anois tá naoi n-ionad déag Fighting Words ar fud na hÉireann. Tá Fighting Words Chonamara ar an bhfód ó mhí Dheireadh Fómhair 2019. Is í Bríd-Treasa Ní Ghaoithín atá ina comhordaitheoir air.

Club Óige – Scoil Sailearna

 Beidh cruinniú ag coiste an Chlub Óige chun tús a chur leis an gClub Óige le Muintearas ar an Aoine. Seolfaidh an coiste eolas chuig baill an chlub go luath.

Coiste na dTuismitheoirí

Beidh cruinniú cinn bhliana ag Coiste na dTuismitheoirí ar an Luan 10 Deireadh Fómhair ag 7.30i.n i seomra Rang 6.

Beidh fáilte mhór roimh thuismitheoirí nua. Is cuid fíor lárnach sibhse, a thusimitheoirí, i saol na scoile.

 Banna Ceoil na Scoile:

Beidh cleachtadh ag banna ceoil na scoile gach Déardaoin ag tosú ar an Déardaoin 29.09.2022

Ranganna 3 – 6

Am: 2.30 i.n – 3.15i.n

Ait: Seomra Ranga 3

Lá: Gach Déardaoin

Ceol le Steve Sweeney

Cuireadh fáilte roimh an sárcheoltóir Steve Sweeney. Beidh Steve ag múineadh na feadóige do Rang 3 gach Dé Máirt ó 1.30i.n go dtí 2.30i.n.

Ealaín na Gaeltachta

Bíonn ranganna ceoil, damhsa agus amhránaíocht ar siúl ag Ealaín na Gaeltachta i Scoil Sailearna ó Luan go Déardaoin. Má tá tuilleadh eolais uait glaoigh ar Mháire Ní Thuathail ag 087/7806007.

Ag fágáil slán leis an Athair Clement

Ar an Aoine beag seo beidh Ranganna 3 – 6 ag freastal ar an Aifreann. Beidh ár gcara mór an tAth. Clement ag dul ar scor agus ag fágáil an pharóiste go ríghairid. Aireoidh muid uainn go mór é. Guíonn muid gach rath air i gcónaí. Go gcúití Dia a shaothar leis.

An Domhnach beag seo 25/09/2022 an tAifreann Domhnaigh deireanach a bheas ag Clement agus a bheas i Séipéal Naomh Ainnín mar a tharlaíonnn. Is ar an Satharn amháin a bheas an tAifreann uaidh seo amach.

Beidh fáilte mhór roimh an bpobal scoile sa gcór ar an Domhnach 25 Meán Fómhair.

 Socrúchán Scoile

Cuireann muid fáilte mhór roimh na scolairí atá ar shocrúchán scoile. Bíonn breathnóireacht ar siúl acu agus múineann siad corr rang.

Scoláire Rang
Íde Ní Churraoin Naí.Bheaga/   Tacaíocht Foghlama agus Rang 4
Eimear Ní Cheallaigh Naí. Mhóra

 

Lá gan éide scoile

Beidh lá gan éide scoile ar an Aoine 30 Meán Fómhair ar mhaithe le hiar thuismitheoir na scoile, Eilís Ní Chonghaile atá tinn faoi láthair. Chaith Eilís blianta ar choiste na dtuismitheoirí. Rinne Eilís obair na gcapall ar mhaithe leis an scoil.  Tá súil againn go mbeidh Eilís i mbarr a sláinte sar i bhfad. Is féidir leis na gasúir síntiús a thabhairt ar an lá gan éide scoile. Seolfar an t-airgead chuig an ”Go Fund Me” atá eagraithe ag a clann.

Go bhfága Dia an tsláinte agaibh.

Le teann measa,

Caitríona